Select Page

Петар Мазев – Библиографија

Петар Мазев – Библиографија
Публикација

 

 

 

Автор: Лилјана Неделковска

Издавач: Музеј на современата уметност (Оддел за документација), Скопје
2005

(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Кон она што не се гледа

Кон она што не се гледа
Интервју со Станко Павлески

Автор: Драгица Христова

Објавенo во Македонско дело, Скопје
27.03. 1997

(more…)

Сè трепери

Сè трепери
Самостојна изложба
Драган Спасески – Охридски
Текст: Славе Банар

Галерија Стоби, Скопје
7 декември 1996

(more…)

Киро Урдин / Kiro Urdin

Киро Урдин / Kiro Urdin
Самостојна изложба / Solo exhibition

Интернационална уметничка галерија – Стоби, Скопје / International Art Gallery – Stobi, Skopje
27 април 1996 / 27 April 1996

(more…)

Studija „Las Meninas” D.D. Velazquez

Studija „Las Meninas” D.D. Velazquez
Самостојна изложба / Solo exhibition

Илија Аризанов / Ilija Arizanov

Текст: Илија Аризанов / Text: Ilija Arizanov

Интернационална уметничка галерија „Стоби”, Скопје / International Art Gallery “Stobi”, Skopje

25.11. – 07.12.1995

(more…)

Група Круг 

Група Круг 
Изложба
Дијана Томиќ Радевска, Нина Гештаковска Цветковска, Зденко Бужек
Текст: Викторија Васева Димеска
Галерија Стоби, Скопје
09.09 – 22.09.1995

(more…)

Стилски вежби

Стилски вежби
Самостојна изложба
Глигор Чемерски
Текст: Викторија Васева Димеска, Глигор Чемерски

Галерија „Стоби”, Скопје
8 – 22 октомври 1994

(more…)