Select Page

Вовед во новото

Вовед во новото
Осврт (кон изложбата на Илија Пенушлиски, Галерија „Пановски“, Скопје, 1992)
Автор: Златко Теодосиевски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
22.04.1992

(more…)