Select Page

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Инферментал 10

Инферментал 10
Презентација на интернационалната програма од областа на видео-артот

Уредници и текстови: Хеико Даксл, Евгенија Димитриева

Галерија „Мијачки зографи“, Скопје
12-15.04.1994

(more…)

Игор Тошевски: Слики

Игор Тошевски: Слики
Самостојна изложба

Текст: Владимир Величковски

Галерија „Мијачки зографи”, Скопје

Отворање: 2 март 1994

(more…)

I Македонски седмолист / Ist Makedonski Sedmolist

I Македонски седмолист: Тенденции во современата македонска ликовна уметност / Ist Makedonski Sedmolist: Contemporary Movements in Macedonian Fine Art
Групна изложба и промоција на галеријата “Мијачки зографи” / Group exhibition and promotion of the Gallery Mijacki Zografi

Слово за светлината (разговори за уметноста и за духот) / An Epigraph for the Light (Discussions about Art and Spirit)
Дискусија / Discussion

Галерија „Мијачки зографи”, Скопје / Gallery Mijacki Zografi, Skopje
24 Мај 1993 / 24 May 1993

(more…)