Select Page

Компресии / Compressions

Компресии / Compressions
Самостојна изложба / Solo exhibition

Борис Шемов / Boris Shemov

Галерија „Аеро”, Скопје / Aero Gallery, Skopje
23.05 – 02.06.2002

(more…)

Aнтони Мазневски

Aнтони Мазневски
Самостојна изложба

Текст: Александра Буѓевац

Галерија „Аеро”, Скопје

12 – 22.12.2001

 

(more…)

Ниче Василев

Ниче Василев
Самостојна изложба

Текст: Александра Буѓевац

Галерија „Аеро”, Скопје
31.01 – 14.02.2001

(more…)

Симон Ничев

Симон Ничев
Самостојна изложба

Текстови: Александра Буѓевац, Владимир Величковски

Галерија „Аеро”, Скопје
27.11 – 11.12.2000
(more…)

Лидија Саздовска

Лидија Саздовска
Самостојна изложба

Текст: Александра Буѓевац

Галерија „Аеро”, Скопје
05 – 15.10.2000

(more…)

Симон Шемов / Simon Shemov

Симон Шемов / Simon Shemov
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Симон Шемов / Text: Simon Shemov

Галерија „Аеро”, Скопје / Aero Gallery, Skopje
20.06 – 04.07.2000

(more…)

Евокации

Евокации
Осврт кон изложбата на дела на Ванчо Јаков, Аеро галерија Скопје, 16 – 31.03.2000

Автор: Mаја Чанкуловска

Објавен во Студентски збор, Скопје

29.03.2000

 

(more…)