Select Page

Средба на минатото и сегашноста

Средба на минатото и сегашноста
Осврт (кон изложбата на Драган Верговски и Ѓоко Цветковиќ, Дом на младите „25 Мај“, Скопје)
Автор: Паскал Гилевски

Објавен во Вечер, Скопје
31.01.1976

(more…)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности
Хронологија

Автор: Слободанка Парлиќ-Баришиќ и Љубица Дамјановска

 

Објавен во Ликовна уметност бр.2/3 (стр.79-85), Скопје

1974

(more…)