Select Page

8 Ликовна колонија „Ѓуриште 2008“

8 Ликовна колонија „Ѓуриште 2008“
Групна изложба (изложба на дела од ликовната колонија „Ѓуриште 2008“, одржана од 29.06.2008 до 07.07.2008 во организација на Домот на културата „Крсте Мисирков” – Свети Николе)

Учесници: Колев Петре, Лазов Димитар, Марков Дејан, Марков Трајан, Соколов Ристо, Стојаноска Медарова Татјана, Трајковски Новица, Трајчев Мики, Христова Красимирова Катја, Илиев Мартинов Тошко, Попчев Петар

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово

15 – 29.01.2009

(more…)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (јануари 1978-септември 1979)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (јануари 1978 – септември 1979)
Хронологија

Автор: Захаринка Алексоска

 

Објавен во Ликовна уметност бр.6 (стр.47-61), Скопје
1979

(more…)