Select Page

40 години ликовна група 77 / 40 years artistic group 77

40 години ликовна група 77 / 40 years artistic group 77
Изложба / Exhibition

Културен центар Магаза, Битола (септември 2017); Дом на култура, Кавадарци (септември 2017); Галерија НЛБ, Скопје (03 октомври 2017) / Cultural center Magaza, Bitola (September 2017); Center of culture, Kavadarci (September 2017); NLB Gallery, Skopje (03 October 2017)
(more…)

Циклуси / Cycles: 20 сликарски години

Циклуси / Cycles: 20 сликарски години
Самостојна изложба (во рамките на проектот „Кич, да!? / Сте или не?“)

Крунислав Стојановски
Текст: Соња Абаџиева, Тонко Мароевиќ
Организација: Дирекција за култура и уметност – Скопје

Дом на култура „Иван Мазов Климе“ – Кавадарци (од 24 март 2016), Градски музеј – Крива Паланка (од 30 март 2016), Уметничка галерија – Куманово (од 1 април 2016), ЦК „Марко Цепенков“ – Прилеп (од 14 април 2016), Уметничка галерија – Велес (од 20 април 2016)
(more…)

Манаки фотографи одблиску

Манаки фотографи одблиску
Изложба (во рамките на проектот „Кич, да!? / Сте или не?“)
Текст: Роберт Јанкулоски

Уметничка галерија, Куманово (4 јуни 2014) / Уметничка галерија, Велес (14 август 2014) / ДК „Иван Мазов Климе“, Кавадарци (21 мај 2014) / Галерија „Безистен“, Штип / Музеј на град Берово (25 јуни 2014)
(more…)

Patagonia

Patagonia
Solo exhibition
Luis Alberto Franke

Organization: Photo Cinema Club “Kozjak”, Kumanovo
Center of culture “Ivan Mazov Klime”, Kavadarci
07 – 17.06.2013

(more…)

Во потрага по заборавениот говор

Во потрага по заборавениот говор
Изложба
Драган Најденовски, Владимир Симоновски, Стефан Малбашиќ
Текст: Владо Ѓорески

Дом на културата „Иван Мазов – Климе”, Кавадарци
19.10.2011

(more…)

Пејзажот на Кирил Гегоски

Пејзажот на Кирил Гегоски
Самостојна изложба (во рамките на проектот „Кич, да!? / Сте или не?“)
Уметничка галерија – Куманово (мај 2010); Уметничка галерија „Безистен” – Штип (мај 2010); Центар за култура „Марко Цепенков” – Прилеп (април 2010); Дом на културата „Иван Мазов-Климе“ – Кавадарци (јуни 2010)
(more…)

Моите кутии

Моите кутии
Самостојна изложба (во рамките на проектот „Кич, да!? / Сте или не?“)
Славица Јанешлиева
Народен музеј, Велес (декември 2009); Центар за култура „Трајко Прокопиев”, Куманово (декември 2009); Дом на култура, Кавадарци (декември 2009)
(more…)