Select Page

Хартија – првиот артикулиран медиум (1. Биенале на млади автори – Гевгелија)

Хартија – првиот артикулиран медиум (1. Биенале на млади автори – Гевгелија)
Групна изложба
Текст: Конча Пиркоска, Миле Ничевски

Дом на културата „Македонија“, Гевгелија
Август – септември 2002

(more…)