Select Page

Ђорђиевски Ванчо / Ѓорѓиевски Ванчо

Ђорђиевски Ванчо / Ѓорѓиевски Ванчо
Самостална изложба / Самостојна изложба

Текст: Соња Абаџиева

Народни музеј, Краљево (јануар 1984); Педагошки музеј, Београд (фебруар 1984); Уметничка галерија, Скопје (март 1984); Дом на културата, Берово (мај 1984)

(more…)