Select Page

Red Carnival

Red Carnival
Solo exhibition (Pavilion of the Republic of Macedonia – 57th International Art Exhibition – La Biennale di Venezia 2017)
Tome Adzievski
Curated by Branislav Sarkanjac; Commissioned by Nata Keckarovska (Directorate of Culture and Arts – Skopje)

Arsenale di Venezia, sale d’Arni, Venice, Italy
11 May 2017, 15:30 h

(more…)

Обичниот човек / Ordinary Human

Обичниот човек / Ordinary Human
Самостојна изложба; монографија / Solo exhibition; monograph

Жарко Башески / Zharko Basheski
Куратор: Горанчо Ѓорѓиевски / Curator: Gorancho Gjorgjievski

НУ Национална галерија на Македонија – Чифте амам, Скопје / NI National Gallery of Macedonia – Chifte Hamam, Skopje
21 јуни – 15 август 2016 / June 21 – August 15, 2016

(more…)

Циклуси / Cycles: 20 сликарски години

Циклуси / Cycles: 20 сликарски години
Самостојна изложба (во рамките на проектот „Кич, да!? / Сте или не?“)

Крунислав Стојановски
Текст: Соња Абаџиева, Тонко Мароевиќ
Организација: Дирекција за култура и уметност – Скопје

Дом на култура „Иван Мазов Климе“ – Кавадарци (од 24 март 2016), Градски музеј – Крива Паланка (од 30 март 2016), Уметничка галерија – Куманово (од 1 април 2016), ЦК „Марко Цепенков“ – Прилеп (од 14 април 2016), Уметничка галерија – Велес (од 20 април 2016)
(more…)

Манаки фотографи одблиску

Манаки фотографи одблиску
Изложба (во рамките на проектот „Кич, да!? / Сте или не?“)
Текст: Роберт Јанкулоски

Уметничка галерија, Куманово (4 јуни 2014) / Уметничка галерија, Велес (14 август 2014) / ДК „Иван Мазов Климе“, Кавадарци (21 мај 2014) / Галерија „Безистен“, Штип / Музеј на град Берово (25 јуни 2014)
(more…)

Димитар Малиданов / Dimitar Malidanov

Димитар Малиданов / Dimitar Malidanov
Самостојна изложба (во рамките на проектот „Кич, да!? / Сте или не?“ / 2013,
поставена во повеќе градови во Македонија)

Текст: Георги Старделов

Организација: Дирекција за култура и уметност – Скопје

 

Уметничка галерија, Куманово
21 март 2014

(more…)