Select Page

Денови на македонската фотографија

Денови на македонската фотографија
Групна изложба

Организација: Фото сојуз на Македонија; ФКК „Струмица“

Дом на културата „Благој Јанков Мучето“, Струмица
10 октомври 1997

(more…)

Камен, трска, платно

Камен, трска, платно
Групна изложба

Текст: Тодорка Андова

Организатор: ДЛУС

Фоаје – Дом на културата „Благој Јанков – Мучето“, Струмица
22 март 1991

 

(more…)

Поновата американска графика

Поновата американска графика
Изложба на графики од збирката на информативната служба на Американската амбасада во Белград

Уменичка галерија, Скопје (03 – 22.04.1990), Дом на културата „Глигор Прличев“, Охрид (25.04 – 11.05.1990), Дом на културата „Благој Јанков-Мучето“, Струмица (14 – 25.05.1990), Завод, музеј и галерија, Битола (01 – 10.07.1990)
(more…)