Select Page

Вежбање јавност во простор во време на исечени дрва / Exercising Publicness in a Place in a Time of Cut Trees

Вежбање јавност во простор во време на исечени дрва / Exercising Publicness in a Place in a Time of Cut Trees
Самостојна изложба / Solo exhibition
Зоран Шекеров и Анастасија Пандиловска / Zoran Shekerov and Anastasija Pandilovska
Мобилна/Монтажна Галерија, Скопје / Montage/Mobile Gallery, Skopje
21.06 – 31.06. 2018
(more…)

Корумпирани пејзажи / Corrupted Landscapes

Корумпирани пејзажи / Corrupted Landscapes
Самостојна изложба / Solo exhibition

Оливер Мусовиќ / Oliver Musovik
Текст: Ивана Васева / Text: Ivana Vaseva

Мобилна/монтажна галерија на ЦСУ Центарот за современи уметности, Скопје / CAC Contemporary Art Center Mobile/Montage Gallery, Skopje
26.10.-3.11.2017

 

(more…)

Образованието и прекаријатната работа: Социјалната компонента на уметноста и уметникот гениј како основи за преиспитување на уметноста во Македонија

Образованието и прекаријатната работа: Социјалната компонента на уметноста и уметникот гениј како основи за преиспитување на уметноста во Македонија
Публикација во рамки на дискурзивно – едукативна програма „Совршениот уметник“

Издавач: Фондација Фридрих Еберт, Скопје

Скопје
2017

(more…)

Инвестирање во уметноста/ културата или можности за демаскирање

Инвестирање во уметноста/ културата или можности за демаскирање
Јавна дискусија (дел од Дискурзивно – едукативната програма Совршениот уметник”, курирана од Ивана Васева)

Кино Култура, Скопје
17.06.2017

(more…)

Неколку примери во современото кураторство: три изложби 2014-2017

Неколку примери во современото кураторство: три изложби 2014-2017

Предавање на Џон Блеквуд и разговор со Бојан Иванов

ЛГБТИ центар за поддршка, Скопје

20 мај 2017, 12 – 14 часот

Настанот е дел од проектот „Соовршениот уметник: Дискурзивно – едукативна програма” во рамки на наградата ДЕНЕС (мај-јули 2017) во организација на Центар за современи уемтности- Скопје и Факултет за работи што не се учат (ФРУ) – Битола

(more…)

Совршениот уметник: „Отворени образовни курикулуми – критички единки и колективи“

Совршениот уметник: „Отворени образовни курикулуми – критички единки и колективи“
Дискусија
Модератори: Ивана Васева, Филип Јовановски, краток Вовед: Милан Живковиќ
Учесници: Слободанка Стевческа (ФЛУ-Скопје), Јана Јакимовска (УГД-Штип), Ладислав Цветковски (ФЛУ-Скопје), Љуљзиме Лека-Мулаку (ДУТ)

Кино Култура, Скопје,
13 мај 2017, 13:30-15:30 ч.

(more…)

Регионална конференција за архивирањето во културниот и граѓански сектор во Македонија

Регионална конференција за архивирањето во културниот и граѓански сектор во Македонија
Напис
Автор: не е наведен; цитати: Зоран Петровски, Анита Ивковиќ, Илина Јакимовска
Објавен на telegraf.mk
23.12.2016
(more…)

Девалоризација

Девалоризација
Самостојна изложба

Галапче Галапчев

 

Мобилна/монтажна галерија – Центар за современи уметности, Скопје

Отворање: 31 мај 2016, 20:00 ч.

(more…)

За ликовната критика: Разговор со Небојша Вилиќ, Бојан Иванов и Зоран Петровски

За ликовната критика: Разговор со Небојша Вилиќ, Бојан Иванов и Зоран Петровски
Радио емисија (во склоп на проектот „Радио Слободно Скопје” на Ѓорѓе Јовановиќ)
Разговорот го водат Ѓорѓе Јовановиќ и Никола Узуновски

Мобилно/Монтажна галерија – Центар за современи уметности, Скопје
Април 2016
(more…)