Select Page

Критичка уметност

Критичка уметност
е-книга

Автор: Небојша Вилиќ

Разговори со: Бојан Иванов, Зоран Попоски, Мира Гаќина, Жанета Вангели

 

Издавач: 359, Скопје
2010

(more…)

Геј уметност!? / Gay Art!?

Геј уметност!? / Gay Art!?
е-книга / e-book

Автор: Небојша Вилиќ / Author: Nebojsa Vilic

 

Издавач: 359, Скопје / Publisher: 359, Skopje

Едиција: Текстови за уметноста / Edition: Papers on Art

2009

(more…)

Интервјуз_1 (за уметноста)

Интервјуз_1 (за уметноста)
е-книга

Автор: Небојша Вилиќ

Разговори со: Ана Франговска, Маја Чанкуловска, Наташа Петрешин, Евгенија Теодосиевска, Стојан Синадиновски, Катерина Богоева, Александар Писарев, Дајен Маккарти, Ивана Васева

Издавач: 359, Скопје (едиција: Текстови за уметноста)
Ноември 2009

(more…)

Интервјуз_2 (за културата)

Интервјуз_2 (за културата)
е-книга

Автор: Небојша Вилиќ

Разговори со: Зоран Бојаровски, Роберт Алаѓозовски, Агнушка Окржеја, Цвета Спасова, Виолета Симјановска, Снежана Јаначкоска – Богдановска

Издавач: 359, Скопје (едиција: Текстови за уметноста)

Ноември 2009

(more…)

Петар Мазев – Библиографија

Петар Мазев – Библиографија
Публикација

 

 

 

Автор: Лилјана Неделковска

Издавач: Музеј на современата уметност (Оддел за документација), Скопје
2005

(more…)