Select Page

Такси

Такси
Истражувачки проект
Автор / куратор: Билјана Петровска Исијанин
14-16 септември 2017
Битола
(more…)

Елементи: документ 1992-2012

Елементи: документ 1992-2012
Монoграфска публикација / е-книга

Автор и уредник: Билјана Исијанин

Издавач: Елементи, Битола
Година: 2012

(more…)

Exchange Radical Moments / Размени ги радикалните моменти

Exchange Radical Moments / Размени ги радикалните моменти
Live Art Festival / Фестивал на уметност во живо

Organization: Die Fabrikante, Linz and CCPA Elementi, Bitola / Организација: Die Fabrikante, Линц и СЦЈУ Елементи, Битола

Berlin, Bitola, Chisinau, Linz, Liverpool, London, Paris, Prague, Riga, Słubfurt, Stockholm / Берлин, Битола, Кишинев, Линц, Ливерпул, Лондон, Париз, Прага, Рига, Слубфурт, Стокхолм

11.11.2011

(more…)

Став 5 / Attitude 5

Став 5 / Attitude 5
Интернационален фестивал за видео и експериментален филм / International Video and Experimental Film Festival

Битола / Bitola

24 – 26.06.2009

(more…)

The Culture Lobby / Културно лоби

The Culture Lobby / Културно лоби
Групна изложба и дебата во рамки на регионалниот проект „Културно лоби“ на Културната невладина организација КИОСК, Белград / Group exhibition and debate within “The Culture Lobby project” – KIOSK, Belgrade

КЕЦ Вортекс, Скопје / CЕC Vortex, Skopje
18 -19.06.2009

(more…)