Select Page

4Tuned Cities / Синхронизирани градови

4Tuned Cities / Синхронизирани градови
Фестивал на независен филм и визуелни уметности / Independent Film & Visual Art Festival
Организација: Локомотива – Центар за нови инцијативи во уметноста и културата / Organized by: Lokomotiva – Centre for New Initiatives in Arts and Culture
Скопје (Мала станица, ФДУ, ЦК) / Skopje (Mala stanica, FDU, CK)
15-18.12.2010
(more…)

Алтер #74

Алтер #74
ТВ емисија за култура
Автор и водител: Весна Стојмирова

ТВ АБ канал
Декември 2010

(more…)

Алтер #55

Алтер #55
ТВ емисија за култура

Автор и водител: Весна Стојмирова

ТВ АБ канал
Јуни 2010

(more…)

Излез бр.1

Излез бр.1

Студентско списание

Издавач: Здружение на граѓани „Студентска организација Излез“

Скопје

Мај 2010

 

(more…)