Select Page

Познатиот руски уметнички колектив „Что делат“ се претстави на фестивалот КРИК

Познатиот руски уметнички колектив „Что делат“ се претстави на фестивалот КРИК
Напис
Автор: не е наведен; изјави: Роберт Алаѓозовски, Искра Гешоска, Дмитри Виленски
Објавен на okno.mk
15.12.2017
(more…)

Постојано во транзиција – заробеност во скршените огледала / In Continuous Transition – Trapped Inside Broken Mirrors

Постојано во транзиција – заробеност во скршените огледала / In Continuous Transition – Trapped Inside Broken Mirrors
КРИК – Фестивал за критичка култура / CRIC – Festival of Critical Culture
Инициран од: Контрапункт / Initiated by: Kontrapunkt
Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
13 – 17.12.2017
(more…)

КРИК – Фестивал за критичка култура / CRIC – Festival of Critical Culture

КРИК – Фестивал за критичка култура / CRIC – Festival of Critical Culture

Организација: Контрапункт, Скопје и Есперанца, Скопје / Organized by: Kontrapunkt, Skopje and Esperanza, Skopje

 

Место: Кинотека на Македонија, Скопје и Национална галерија на Македонија – објект Чифте амам, Скопје / Venues: Cinematheque of Macedonia, Skopje and National gallery of Macedonia – Chifte Hamam, Skopje
18.11 – 3.12.2016

(more…)

Уметничкиот активизам и агонистичките простори: Дали креативниот отпор го обезбедува правото на град?

Уметничкиот активизам и агонистичките простори: Дали креативниот отпор го обезбедува правото на град?
Критичка расправа
Монтажна Галерија, Парк на франкофонијата, Скопје
04.06.2016

(more…)

Cultural Worker 3 in 1 / Kulturni radnik/ca 3 u 1

Cultural Worker 3 in 1 / Kulturni radnik/ca 3 u 1
Documentary film about the role of the left-oriented independent cultural-artistic scene and cultural workers in the region of ex-Yugoslavia

Author: Marta Popivoda
Serbia / Macedonia, 2013
(more…)