Select Page

КРИК – Фестивал за критичка култура / CRIC – Festival of Critical Culture

КРИК – Фестивал за критичка култура / CRIC – Festival of Critical Culture

Организација: Контрапункт, Скопје и Есперанца, Скопје / Organized by: Kontrapunkt, Skopje and Esperanza, Skopje

 

Место: Кинотека на Македонија, Скопје и Национална галерија на Македонија – објект Чифте амам, Скопје / Venues: Cinematheque of Macedonia, Skopje and National gallery of Macedonia – Chifte Hamam, Skopje
18.11 – 3.12.2016

(more…)

Уметничкиот активизам и агонистичките простори: Дали креативниот отпор го обезбедува правото на град?

Уметничкиот активизам и агонистичките простори: Дали креативниот отпор го обезбедува правото на град?
Критичка расправа
Монтажна Галерија, Парк на франкофонијата, Скопје
04.06.2016

(more…)