Select Page

SEA Fair’ 98

SEA Fair’ 98
Скопски меѓународен саем на електронски уметности / Skopje Electronic Art Fair

Музеј на современата уметност, Скопје / The Museum of Contemporary Art, Skopje
Организација: Сорос Центар за современи уметности – Скопје / Organized by Soros Center for Contemporary Arts, Skopje

02 – 09.10.1998

(more…)