Select Page

Свадбен пат / Rruga dasmore / Wedding route

Свадбен пат / Rruga dasmore / Wedding route
Самостојна изложба / Ekspozitë personale / Solo exhibition
Кристина Пулејкова / Kristina Pulejkova

НУ Национална галерија на Македонија – Чифте амам, Скопје / IK Galeria kombëtare e Maqedonisë – Çifte hamami, Shkup / NI National Gallery of Macedonia – Chifte Hamam, Skopje
Декември 2019 / Dhjetor 2019 / December 2019
(more…)

Со своите таленти ги побиваат теориите на уметноста, вели професорот Беди Ибрахим за учениците со попреченост

Со своите таленти ги побиваат теориите на уметноста, вели професорот Беди Ибрахим за учениците со попреченост
Напис
Автор: Б. Нестороска; изјави: Беди Ибрахим, Владимир Мартиновски, Ивана Василевска Петровска
Објавен на Сакам да кажам, Скопје
27.04.2019
(more…)

Кон изложбата “За неа“ со дела која ја истакнуваат жената: Дали низ погледот на мажот-уметник жените успеваат да проговорат?

Кон изложбата “За неа“ со дела која ја истакнуваат жената: Дали низ погледот на мажот-уметник жените успеваат да проговорат?
Напис
Автор: Н. И. Т. ; изјава: Ана Мартиноска

Објавен во Вечер, Скопје
07.03.2019

(more…)

Обновена скулпторска поетика

Обновена скулпторска поетика
Осврт (кон изложбата „Бесконечност“ на Петре Николоски во Чифте-амам, јануари 2019)
Автор: Натали Рајчиновска Павлеска

Објавен во Нова Македонија, Скопје
18.01.2019

(more…)

Дела од словенечки, хрватски, српски, црногорски и босанско-херцеговски автори / Works from Slovenian, Croatian, Serbian, Montenegrin and Bosnian – Herzegovinian authors

Дела од словенечки, хрватски, српски, црногорски и босанско-херцеговски автори / Works from Slovenian, Croatian, Serbian, Montenegrin and Bosnian – Herzegovinian authors
Изложба од колекцијата на НГМ / Exhibition from the collection of NGM
Текст: Славица Алексоска, Татјана Бундалевска / Texts: Slavica Aleksoska, Tatjana Bundalevska

НУ НГМ, Чифте амам, Скопје / NI NGM, Chifte Hamam, Skopje
Отворање: 18.10.2018
(more…)

Ибрахим Кодра: 100 години од раѓање / Ibrahim Kodra: 100 vite nga lindja / Ibrahim Kodra: 100 Birth anniversary

Ибрахим Кодра: 100 години од раѓање / Ibrahim Kodra: 100 vite nga lindja / Ibrahim Kodra: 100 Birth anniversary
Самостојна изложба / Еkspozitë personale / Solo exhibition

НУ НГМ – Чифте амам, Скопје / IK GKM – Çifte hamam, Shkup / NI NGM – Chifte Hamam, Skopje

Отворање / Opening: 12.05.2018

(more…)