Select Page

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Роберт Цветковски / Robert Cvetkovski

Роберт Цветковски / Robert Cvetkovski
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Викторија Васева Димеска / Text: Viktorija Vaseva Dimeska

Дом на култура, Крива Паланка / Center of Culture, Kriva Palanka
Галерија „Стоби“, Скопје / “Stobi” Gallery, Skopje
1994

(more…)