Select Page

Белина, светлина, убавина

Белина, светлина, убавина
Самостојна изложба

Павле Кузмановски
Текстови: Владимир Величковски, Мери Пирганоска-Арсова, Љубен Пауновски

 

Дом на културата „Бели мугри”, Кочани
07.10.1998

(more…)