Select Page

МАНУскрипт 1-2

МАНУскрипт 1-2
Списание на Одделението за уметност при МАНУ

 

Издавач: МАНУ, Скопје
Октомври 2015
(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Белогаски

Белогаски
Самостојна изложба

Концепција на изложбата и текст: Дора Андова

Организација: Галерија „Љубомир Белогаски” – Музеј на град Скопје, Скопје

Завод и музеј, Струмица (мај 2000); Уметничка галерија, Куманово (јуни 2000); Уметничка галерија „Уранија”, Охрид (јуни-јули 2000); Завод, музеј и галерија, Битола (јули 2000); Уметничка галерија „Безистен”, Штип (август 2000)

(more…)

Истражување посветено на можностите на енформелот

Истражување посветено на можностите на енформелот
Критика на изложбата „Сеќавање“ на Драгутин Аврамовски Гуте (КИЦ Скопје1998, Куќа на Уранија Охрид 1999)
Автор: Владимир Величковски
Објавена во дневниот печат, Скопје
27.07.1999

(more…)

Слики од Нирнберг / Pictures from Nurnberg

Слики од Нирнберг / Pictures from Nurnberg
Самостојна изложба / Solo exhibition
Марин Димески / Marin Dimeski
Текст: Лазо Плавевски

Галерија Уранија, Охрид / Urania Gallery, Ohrid
7 – 21.08.1997
(more…)

Јапонски графики и цртежи

Јапонски графики и цртежи / Japanese Prints and Drawings
Групна изложба (од колекцијата на МСУ Скопје) / Group exhibition (from the MoCA Скопје collection)
Текст: Соња Абаџиева / Text: Sonja Abadzieva

Галерија Уранија, Охрид / Gallery Urania, Ohrid
21.10 – 27.11. 1996

(more…)

Вангел Коџоман 1904 – 1994 / Vangel Kodzoman 1904 – 1994

Вангел Коџоман 1904 – 1994 / Vangel Kodzoman 1904 – 1994
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Мирјана Талеска / Text: Mirjana Taleska

Завод и Музеј – Куќа на Уранија, Охрид (Јули 1995) / Institute and Museum – House of Urania, Ohrid (July 1995)

Уметничка галерија, Скопје (Септември 1995) / Art Gallery, Skopje (September 1995)

(more…)