Select Page

Јасмина Крстоска / Jasmina Krstoska

Јасмина Крстоска / Jasmina Krstoska
Самостојна изложба / Personal exhibition

 

 

НУ Уметничка галерија Тетово / NI Art Gallery Tetovo / IN Galerija e Arteve Tetove

Отворање: 24 мај 2017, 19:00 ч. / Opening: May 24, 2017, 19:00 h

(more…)

Tabuu

Tabuu
самостојна изложба / ekspozitë personale
Мемо Мифтари / Memo Miftari

НУ Уметничка галерија Тетово / NI Art Gallery Tetovo / IN Galerija e Arteve pamore Tetovë (Hamami i vjetër)
Отворање: 24 февруари 2017, 19:00 ч. / Opening: February 24, 2017, 19:00 h

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (од основањето на Друштвото на историчарите на уметноста во јуни 1971, до 15 ноември 1973)
Хронологија

Автор: Соња Д. Абаџиевa

 

Објавен во Ликовна уметност бр.1 (стр.47-59), Скопје
1973
(more…)