Select Page

Скриени шепоти / Pëshpëritjet e fshehura

Скриени шепоти / Pëshpëritjet e fshehura
Самостојна изложба / Еkspozitë personale
Мухамедали Алили – Дали / Muhamedali Alili – Dali

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово / Qendra për Kulturë “Trajko Prokopiev”, Kumanovë
1 ноември 2018

(more…)

Трајан Трајковски

Трајан Трајковски
Самостојна изложба

Текст: Роберт Цветковски

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
6 септември 2018

(more…)

Морски импресии

Морски импресии
Самостојна изложба
Рајко Р. Каришиќ
Текст: Душан Миловановиќ
НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
28 јуни 2018

(more…)

Самоуки 2018

Самоуки 2018
Групна изложба

 

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
14 јуни 2018

(more…)

Жените и фотографијата 2018

Жените и фотографијата 2018
Групна изложба

Организација: Фото клуб „Куманово“

Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
08.03.2018

(more…)

Скици 2017

Скици 2017
Групна изложба

Текст: Роберт Цветковски

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
29 септември – 20 октомври 2017

(more…)

Круг и квадрат

Круг и квадрат

Самостојна изложба

Валентина Илијевска и Петра Јовановска

 

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“ – Куманово (Изложбен салон)

Отворање: 27 април 2017

(more…)

Жените и фотографијата 2017

Жените и фотографијата 2017
Групна изложба

Организација: Фото клуб „Куманово“

Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
03 – 17.03.2017

(more…)

Изложба на дела од 25. Меѓународна лесновска ликовна колонија

Изложба на дела од 25. Меѓународна лесновска ликовна колонија
Групна изложба
Уметници: Новица Трајковски, Ѓоко Антониев, Андреј Маневски, Јулија Манојловска, Васил Гаврилов, Христина Стојчевска, Тони Величковски, Мики Иванов, Бисер Кирилов (Бугарија), Жарко Вучковиќ (Србија) и уметници аматери од Пробиштип
Организација: Дом на културата „Злетовски рудар“ – Прбиштип

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“ – Куманово (Изложбен салон)
16 февруари – 1 март, 2017 (Отворање: 16 февруари 2017, 19:00 ч.)