Select Page

ДЛУМ цртеж ’91

ДЛУМ цртеж ’91
Групна изложба во чест на донесувањето на уставот на Р. Македонија

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје (25.12.1991 – 18.01.1992); Уметничка галерија, Куманово; Музеј и завод, Штип; Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола; Уметничка галерија, Струмица (јануари – февруари)

(more…)

ДЛУМ Цртеж ’90

ДЛУМ Цртеж ’90

Групна изложба

 

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје (20 декември 1990 – 10 јануари 1990);

Уметничка галерија, Куманово (јануари – февруари 1990);

Музеј и завод, Штип (јануари – февруари 1990)

(more…)

XXI Графичка изложба на ДЛУМ

XXI Графичка изложба на ДЛУМ
Групна изложба

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје (16 – 30 мај 1990)

јуни – јули 1990:
Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола
Уметничка галерија, Куманово
Уметничка галерија, Струмица
Музеј и завод, Штип

(more…)

ДЛУМ – Цртеж’ 89

ДЛУМ – Цртеж’ 89
Групна изложба
Текст: Владимир Величковски

НУБ „Климент Охридски“, Скопје (20.12.1989 – 05.01.1990); Уметничка галерија, Куманово (јануари 1990); Уметничка галерија „Моша Пијаде”, Битола (јануари 1990); Завод и музеј, Штип (февруари 1990)

(more…)

20. Графичка изложба на ДЛУМ

20. Графичка изложба на ДЛУМ
Групна изложба

Текст: Надица Бошковска

НУБ „Климент Охридски“, Скопје (11 – 31.05.1989); Завод и музеј Штип (јуни 1989)

(more…)

ДЛУМ Цртеж ’88

ДЛУМ Цртеж ’88

Групна изложба

 

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје (22 декември 1987 – 5 јануари 1988);
Дом на културата, Тетово (јануари 1989);
Уметничка галерија, Куманово (јануари 1989);
Музеј и завод, Штип (февруари 1989);
Дом на културата, Струмица (февруари 1989)

(more…)

XIX Графичка изложба на ДЛУМ

XIX Графичка изложба на ДЛУМ
Групна изложба

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје (12 – 28 мај 1988);
Музеј и завод, Штип (јуни 1988);
Уметничка галерија, Куманово (јуни 1988)

(more…)

ДЛУМ Цртеж ’87

ДЛУМ Цртеж ’87
Групна изложба

 

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје (24 декември 1987 – јануари 1988);

Уметничка галерија, Куманово (јануари 1988);

Музеј и завод, Штип (февруари 1988)

(more…)

XVIII Графичка изложба на ДЛУМ

XVIII Графичка изложба на ДЛУМ
Групна изложба

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје (14 – 31 мај 1987);
Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола (јуни 1987);
Музеј и завод, Штип (јуни 1987);
Уметничка галерија, Куманово (јуни 1987)
(more…)