Select Page

II Меѓународно биенале во мала графика – Тетово / II International Biennial of Mini Prints – Tetovo

II Меѓународно биенале во мала графика – Тетово / II International Biennial of Mini Prints – Tetovo
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Велимир Цветановски, Конча Пиркоска / Text: Velimir Cvetanovski, Konca Pirkoska

Музеј на тетовскиот крај, Тетово / Museum of Tetovo area, Tetovo
4 – 31.12.2003

(more…)