Select Page

Гледај тука сум без простор / See Me Moving Placeless

Гледај тука сум без простор / See Me Moving Placeless
Изложба на дела од колекцијата на Телеком / Works from the art collection Telekom
Кураторки и текст: Мира Гаќина, Јованка Попова / Curators and text: Mira Gacina, Jovanka Popova
Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
29.09. – 21.11.2021
(more…)

The Large Glass No. 27-28

The Large Glass No. 27-28
Journal of contemporary art, culture and theory

Editor: Tihomir Topuzovski

 

Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje, 2019

Official promotion: 13.2.2020, Museum of Contemporary Art – Skopje

(more…)

Скулптура објект: Колекцијата на Музејот на современата уметност – Скопје / Sculpture Object: The Museum of Contemporary Art Skopje Collection

Скулптура објект: Колекцијата на Музејот на современата уметност – Скопје / Sculpture Object: The Museum of Contemporary Art Skopje Collection
Публикација / Publication

Одговорен кустос и текст: Благоја Варошанец / Curator in charge and text: Blagoja Varoshanec

Издавач: НУ Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: NI Museum of Contemporary Art, Skopje
2020
(more…)

Дали е се загубено – две години од пожарот во Заводот за урбанизам и архитектура

Дали е се загубено – две години од пожарот во Заводот за урбанизам и архитектура
ТВ прилог (Разговор во Студио 1, гости: Христина Иваноска и Јане Чалоски)
Водителка: Елена Милошевска
1TV
30.05.2019
(more…)

Уметноста на плотер / Art on Ploter

Уметноста на плотер / Art on Ploter
Избор на дигитално печатени дела од колекцијата на МСУ / Digitally printed works in the MoCA Skopje collection

Текстови: Марика Бочварова Плавевска, Благоја Варошанец / Text: Marika Bochvarova Plavevska, Blagoja Varoshanec

 

 

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
02.04 – 30.05.2019
(more…)