Select Page

50 години МАНУ / 50 years MASA

50 години МАНУ / 50 years MASA
Ликовна изложба на членовите на МАНУ / Art exhibition of the members of MASA

Ликовен салон на МАНУ, Скопје / MASA Art Gallery, Skopje
Октомври 2017 / October 2017
(more…)

Сум си ги заборавил делата и не знаев дека имам волку пријатели, го прослави 90. роденден скулпторот Митриќески во МАНУ

Сум си ги заборавил делата и не знаев дека имам волку пријатели, го прослави 90. роденден скулпторот Митриќески во МАНУ
Напис
Aвтор: не е наведен
Објавен на sdk.mk
24.05.2017
(more…)

Добровиќ, Шумановиќ, Коњовиќ, Шупут – европски контексти

Добровиќ, Шумановиќ, Коњовиќ, Шупут – европски контексти
Групна изложба
Петар Добровиќ, Сава Шумановиќ, Милан Коњовиќ и Богдан Шупут
Галерија на МАНУ – Македонска академија на науките и уметностите – Скопје
5 октомври – 24 ноември 2016
(more…)

МАНУскрипт 1-2

МАНУскрипт 1-2
Списание на Одделението за уметност при МАНУ

 

Издавач: МАНУ, Скопје
Октомври 2015
(more…)