Select Page

Џељош Џокај / Xhelosh Xhokaj / Dzeljos Dzokaj

Џељош Џокај / Xhelosh Xhokaj / Dzeljos Dzokaj
Самостојна изложба / Expozitë personale / Solo exhibition
Tекст: Ана Франговска / Tekst / Text: Ana Frangovska

НУ НГМ – Мала станица, Скопје / IK GKM – Mala Stanica, Shkup / NI NGM – Mala Stanica, Skopje
Декември 2019 / Dhjetor 2019 / December 2019

(more…)

Со тимска работа Националната галерија на Македонија стана вистински храм на уметноста

Со тимска работа Националната галерија на Македонија стана вистински храм на уметноста
Напис
Автор: Тони Димков; изјави: Дита Старова Ќерими, Таки Фити

Објавен на mkd.mk
19.01.2019

(more…)

Евгениј Пантев / Evgenij Pantev

Евгениј Пантев / Evgenij Pantev
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Љупчо Маленков, Дејан Буѓевац / Text: Ljupco Malenkov, Dejan Budjevac

НУ НГМ – Мала станица, Скопје / NI NGM – Mala stanica, Skopje
03.10.2017

(more…)

Горили, крави и жени

Горили, крави и жени
Напис

Автор: Весна Дамчевска

Објавен во Нова Македонија, Скопје
19.07.2017

(more…)