Select Page

Трансформации: Светиот баланс / Transformimet: Balanci i shenjtë

Трансформации: Светиот баланс / Transformimet: Balanci i shenjtë
самостојна изложба / ekspozitë personale
Алма Идризи / Alma idrizi

НУ Центар за култура „Кочо Рацин“ – Кичево / Qendrën e kulturës “Koço Racin” – Kërçovë
Отворање: 26 јуни 2015. / Hapja: 26 qershor 2015

Јас и моите пријатели

Јас и моите пријатели
Групна изложба

Текст: Христова Лиљана

 

Младински културен центар, Кавадарци (20 – 29.3.2002); Дом на културата, Неготино (29.3 – 10.4.2002); Дом на културата, Кичево (10 – 20.4.2002)

(more…)

Уметноста може / Art Can

Уметноста може / Art Can
Ликовен караван / Art caravan
Текст: Небојша Вилиќ / Text: Nebojsa Vilic
Скопје, Куманово, Неготино, Штип, Гевгелија, Струмица, Битола, Кичево, Гостивар, Тетово / Skopje, Kumanovo, Negotino, Shtip, Gevgelija, Strumica, Bitola, Kichevo, Gostivar, Tetovo
01 – 23.02.2002
(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)