Select Page

Мандала 2

Мандала 2
самостојна изложба
Соња Чингарова Фотева

Организатор: Културно информативен центар на Р. Македонија во Софија и Музеј на град Скопје
куратор: Дора Андова Фотева

Културно информативен центар на Р. Македонија во Софија
Отворање: 11 април 2017, 18:30 ч.

Интервју со Васко Шутаров, директор на Културно – информативниот центар во Софија: Грев е да сте невидливи во културна метропола!

Интервју со Васко Шутаров, директор на Културно – информативниот центар во Софија: Грев е да сте невидливи во културна метропола!
Разговарала: Сребра Ѓорѓијевска
fakulteti.mk
01.12.2016

(more…)

Томе Мишев

Томе Мишев
Самостојна изложба / Самостоятелна изложба

Текст: Љиљана Пердув Мисирлиќ / Лиляна Пердув Мисирлич

КИЦ на РМ во Софија / КИЦ на РМ в София
01.04.2015

(more…)

Космически еротизъм на струната и формата / Космички еротизам на струната и облината

Космически еротизъм на струната и формата / Космички еротизам на струната и облината
Самостоятелна изложба / Самостојна изложба

Тања Таневска

Текст: Венко Андоновски

Културно – инфомативен центар на Република Македонија во Софија / Културно-информационен център на Република Македония во София

26 ноември 2014

(more…)

Илија Кавкалески Кавкале – акварели/ Илия Кавкалески Кавкале – акварели / Ilija Kavkaleski Kavkale – watercolors

Илија Кавкалески Кавкале – акварели/ Илия Кавкалески Кавкале – акварели / Ilija Kavkaleski Kavkale – watercolors
Самостојна изложба / Самостоятелна изложба / Solo exhibition

КИЦ на РМ во Софија (29.04.2014), НУ НГМ – Мала станица, Скопје (05.06.2014) / КИЦ на РМ в София (29.04.2014), НУ НГМ – Мала станица, Скопие (05.06.2014) / CIC of R.M. in Sofia (29.04.2014), NI NGM – Mala Stanica, Skopje (05.06.2014)
(more…)

Трансформација / Трансформация

Трансформација / Трансформация
Самостојна изложба / Самостоятелна изложба
Жарко Башески

Уметничка галерија „Париз-Москва“, Софија / Арт галерия „Париж-Москва“, Софија
26.09 – 05.10.2013
(more…)

Афердита Кики / Afërdita Kiki / Aferdita Kiki

Афердита Кики / Afërdita Kiki / Aferdita Kiki
Самостојна изложба / Еkspozitë personale / Самостоятелна изложба / Solo exhibition
КИЦ на РМ во Софија / QKI e RM në Sofje / КИЦ на РМ в София / CIC of RM in Sofia (05.09.2013);
НУ НГМ – Чифте амам, Скопје / IK GKM – Çifte hamami, Shkup / НУ НГМ – Чифте амам, Скопие / NI NGM – Chifte Hamam, Skopje (21.10.2013)
(more…)