Select Page

Излез бр.11

Излез бр.11

Студентско списание

Издавач: Здружение „Студентска организација Излез“

Скопје

Февруари 2014

 

(more…)

Излез бр.10

Излез бр.10

Студентско списание

Издавач: Здружение „Студентска организација Излез“

Скопје

Април 2013

 

(more…)

Авторски низ појавното 1-5 / Artistically through the Phenomenal 1-5

Авторски низ појавното 1-5 / Artistically through the Phenomenal
Публикација / Publication

Текстови: Спасе Перовски, Станко Павлески, Небојша Вилиќ, Роберт Алаѓозовски / Texts: Spase Perovski, Stanko Pavleski, Nebojsa Vilic, Robert Alagjozovski

Издавач: Станко Павлески / Publisher: Stanko Pavleski
Скопје, 2013 / Skopje, 2013

(more…)

Фотографии на мирна осаменост

Фотографии на мирна осаменост
Рецензија кон изложбата на фотографии „Помеѓу објективот и снежните падини” на Ѓорѓи Попов, Кинотека на Македонија, Скопје 2009

Автор: Владимир Величковски

Објавен во Вечер, Скопје
16.06.2009
(more…)