Select Page

Универзумот на родниот крај / Universi i vendlindjes / The Universe of Birthplace

Универзумот на родниот крај / Universi i vendlindjes / The Universe of Birthplace
Самостојна изложба / Ekspozitë personale / Solo exhibition
Мухамет Идризи / Muhamet Idrizi

Уметничка галерија, Куманово / Galeria е Arteve, Kumanovë / Art Gallery, Kumanovo (24-31.10.2014);
Културно Информативен Центар, Скопје / Qendra Informative Kulturore, Shkup / Cultural Information Center, Skopje (18-30.11.2014);
Културен Центар Тетово / Qendra e Kulturës Tetovë / Culture Center, Tetovo (15-30.12.2014)

(more…)

Вечните симболи / Eternal symbols

Вечните симболи / Eternal symbols
Самостојна изложба / Solo exhibition
Александар В. Настески / Aleksandar V. Nasteski

Центар за култура, Тетово / Cultural Centre, Tetovo
2009

(more…)

Пролетен салон / Saloni pranveror

Пролетен салон / Saloni pranveror
Групна изложба / Ekspozitë grupore
Организација: Здружение на ликовни уметници на град Тетово / Organizatë: Shoqata e artisëve figurativë të qytetit të Tetovës
Дом на култура, Тетово / Pallati i Kultures, Tetovë
2004

(more…)

Илирјан Беќири / Ilirjan Beqiri

Илирјан Беќири / Ilirjan Beqiri
Самостојна изложба / Solo exhibition / Ekspozitë personale
Текст: Салајдин Салиху / Text / Tekst: Salajdin Salihu

Центар за култура, Тетово / Cultural centre, Tetovo / Pallati i Kultures, Tetovë
2003

(more…)

Етника

Етника
Самостојна изложба и модна ревија

Пандора Апостолоска

Уметничка галерија – Џамија, Битола: 14 декември 2002
Културен дом „Иљо Антески – Смок“, Тетово: 21 декември 2002

(more…)

Уметноста може / Art Can

Уметноста може / Art Can
Ликовен караван / Art caravan
Текст: Небојша Вилиќ / Text: Nebojsa Vilic
Скопје, Куманово, Неготино, Штип, Гевгелија, Струмица, Битола, Кичево, Гостивар, Тетово / Skopje, Kumanovo, Negotino, Shtip, Gevgelija, Strumica, Bitola, Kichevo, Gostivar, Tetovo
01 – 23.02.2002
(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

ДЛУМ Цртеж ’88

ДЛУМ Цртеж ’88

Групна изложба

 

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје (22 декември 1987 – 5 јануари 1988);
Дом на културата, Тетово (јануари 1989);
Уметничка галерија, Куманово (јануари 1989);
Музеј и завод, Штип (февруари 1989);
Дом на културата, Струмица (февруари 1989)

(more…)

Лазески, Мазев, Ташковски, Ѓоргиевски

Лазески, Мазев, Ташковски, Ѓоргиевски
Изложба на 4 македонски ликовни уметници – добитници на Повелбата на културата од Републичката заедница на културата
Борко Лазески, Петар Мазев, Васко Ташковски, Ванчо Ѓоргиевски

Музеј на современата уметност, Скопје (21.11 – 10.12.1985)
Дом на културата „Иљо Антески  – Смок “, Тетово (Декември 1985)

(more…)