Select Page

Дваесет и пет години на Уметничката Галерија „Никола Мартиноски“ во Крушево: Репрезентативна културна институција

Дваесет и пет години на Уметничката Галерија „Никола Мартиноски“ во Крушево: Репрезентативна културна институција
Напис
Автор: А. Димитроски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
23.07.1993

(more…)

Јадровит експресионизам

Јадровит експресионизам
Осврт (кон новата поставка на Галеријата на Никола Мартиноски во Крушево)
Автор: Владимир Величковски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
12.02.1993

(more…)