Select Page

Книга над кориците

Книга над кориците
Публикација во рамките на проектот „Кино Напредок 3 – Трилогија Провинција 2“ (со Томе Аџиевски)
Автор: Станко Павлески
Издавач: „Кино Напредок 3“ – Станко Павлески и Томе Аџиевски, Скопје
2004
(more…)

Симон Узуновски: Дваесет години творештво / Simon Uzunovski: Twenty years of creative work / Simon Uzunovski: Vent’anni di attività creativa

Симон Узуновски: Дваесет години творештво / Simon Uzunovski: Twenty years of creative work / Simon Uzunovski: Vent’anni di attività creativa
Самостојна изложба / Solo exhibition / Mostra personale

Текстови: Лазо Плавевски, Мирослав Поповиќ, Зоран Петровски / Texts: Lazo Plavevski, Miroslav Popovic, Zoran Petrovski / Testi: Lazo Plavevski, Miroslav Popovic, Zoran Petrovski

Музеј на град Скопје / Museum of the City of Skopje / Museo della Città di Skopje
Јануари 1995 / January 1995 / Gennaio 1995
(more…)

Отворена галерија: Одблесоци на концептуалната уметност – македонската ликовна уметност во седумдесетите

Отворена галерија: Одблесоци на концептуалната уметност – македонската ликовна уметност во седумдесетите
ТВ емисија

Сценарио: Бојан Иванов и Небојша Вилиќ
Емисијата ја подготви: Светлана Гоцева

ТВС, 1989

(more…)