Select Page

Биенално студио за цртеж

Биенално студио за цртеж
Групна изложба
Текст: Горанчо Ѓорѓиевски

НУ Центар за култура „Ацо Шопов“, Штип
Ноември 2006

(more…)

Уметноста може / Art Can

Уметноста може / Art Can
Ликовен караван / Art caravan
Текст: Небојша Вилиќ / Text: Nebojsa Vilic
Скопје, Куманово, Неготино, Штип, Гевгелија, Струмица, Битола, Кичево, Гостивар, Тетово / Skopje, Kumanovo, Negotino, Shtip, Gevgelija, Strumica, Bitola, Kichevo, Gostivar, Tetovo
01 – 23.02.2002
(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Владанка Рашиќ

Владанка Рашиќ

Самостојна изложба

Текст: Александар Богоевиќ, А. Пересон, Паскал Гилевски, Катарина Адања

Центар за култура и информации, Скопје (5 – 18 март 1985); Дом на културата „Ацо Шопов“, Штип (28.03 – 07.04.1985); Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола (10 – 20 април 1985)

(more…)

XII Графичка изложба на ДЛУМ

XII Графичка изложба на ДЛУМ
Групна изложба

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје (7 – 25 мај 1981);
Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола (4 – 18 јуни 1981);
Дом на културата, Штип (25 јуни – 8 јули 1981);
Уметничка галерија, Куманово (15 – 29 јули 1981)
(more…)

ДЛУМ Цртеж ’80

ДЛУМ Цртеж ’80
Групна изложба

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје (8 – 25 декември 1980)
Уметничка галерија, Куманово (28 декември 1980 – 10 јануари 1981)
Дом на културата, Штип (15 – 28 јануари 1981)
Дом на културата, Тетово (1 – 15 февруари 1981)

(more…)

Стојан Размовски

Стојан Размовски
Самостојна изложба

Центар за култура и информации, Скопје; Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола; Уметничка галерија, Куманово; Дом на културата, Тетово; Дом на културата, Штип; Дом на културата, Охрид; Дом на културата, Струга
1980
(more…)