Select Page

Мултиоригинал

Мултиоригинал
Изложба на графики од депото и редовните студенти на Катедрата по графика на ФЛУ

Текст: Славица Јанешлиева

Мала галерија Сули ан, Скопје

03. – 17.12.2021

(more…)

Гледај тука сум без простор / See Me Moving Placeless

Гледај тука сум без простор / See Me Moving Placeless
Изложба на дела од колекцијата на Телеком / Works from the art collection Telekom
Кураторки и текст: Мира Гаќина, Јованка Попова / Curators and text: Mira Gacina, Jovanka Popova
Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
29.09. – 21.11.2021
(more…)

Вин Вин (2.2020)

Вин Вин
ТВ емисија (разговор во студио со Филип Фидановски, Виолета Качакова и Петар Андоновски)
Автор: Оливера Трајковска;
ТВ Телма
Објавено онлајн: 20.02.2020
(more…)

The Large Glass No. 27-28

The Large Glass No. 27-28
Journal of contemporary art, culture and theory

Editor: Tihomir Topuzovski

 

Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje, 2019

Official promotion: 13.2.2020, Museum of Contemporary Art – Skopje

(more…)

Скулптура објект: Колекцијата на Музејот на современата уметност – Скопје / Sculpture Object: The Museum of Contemporary Art Skopje Collection

Скулптура објект: Колекцијата на Музејот на современата уметност – Скопје / Sculpture Object: The Museum of Contemporary Art Skopje Collection
Публикација / Publication

Одговорен кустос и текст: Благоја Варошанец / Curator in charge and text: Blagoja Varoshanec

Издавач: НУ Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: NI Museum of Contemporary Art, Skopje
2020
(more…)

Џељош Џокај / Xhelosh Xhokaj / Dzeljos Dzokaj

Џељош Џокај / Xhelosh Xhokaj / Dzeljos Dzokaj
Самостојна изложба / Expozitë personale / Solo exhibition
Tекст: Ана Франговска / Tekst / Text: Ana Frangovska

НУ НГМ – Мала станица, Скопје / IK GKM – Mala Stanica, Shkup / NI NGM – Mala Stanica, Skopje
Декември 2019 / Dhjetor 2019 / December 2019

(more…)