Select Page

„Јадро“ промовира нов модел на културна институција

„Јадро“ промовира нов модел на културна институција
Напис
Автор: Мимоза Петревска Георгиева; изјави: Искра Гешоска, Елена Велјановска, Рамадан Рамадани
Дневен весник Нова Македонија, Скопје (бр. 23825)
8 август 2016
(more…)

Иницијатива за формирање на првата институција на јавно – цивилно партнерство

Иницијатива за формирање на првата институција на јавно – цивилно партнерство
Јавна расправа и презентација на моделот на првата хибридна институција

 

Иницијатор и организатор: ЈАДРО – Асоцијација на независната културна сцена

 

Скопје
09.03.2015

(more…)

Капитал

Капитал 
Колаборативен проект (во рамки на „Оправдано присутни – Искуства на слободата: настан за нула јавни пари”)

Автори/учесници: Игор Тошевски, ОПА, Ѓорѓе Јовановиќ, Филип Јовановски, Владимир Јанчевски

Организација: Јадро Асоцијација на независната култура
Место: Бул. „Св. Климент Охридски”, бр. 23, Скопје
06.12.2012

(more…)