Select Page

Пикторијализам / Pictorialism

Пикторијализам / Pictorialism
Изложба / Exhibition

Јана Луловска, Сашо Алушевски / Jana Lulovska, Sasho Alushevski
Куратор и текст: Кирил Пенушлиски / Curator and text: Kiril Penushliski

 

КСП Јадро, Skopje / SCS Centar-Jadro, Skopje
Maj 2022 / May, 2022
(more…)

Иницијатива за формирање на првата институција на јавно – цивилно партнерство

Иницијатива за формирање на првата институција на јавно – цивилно партнерство
Јавна расправа и презентација на моделот на првата хибридна институција

 

Иницијатор и организатор: ЈАДРО – Асоцијација на независната културна сцена

 

Скопје
09.03.2015

(more…)

Капитал

Капитал 
Колаборативен проект (во рамки на „Оправдано присутни – Искуства на слободата: настан за нула јавни пари”)

Автори/учесници: Игор Тошевски, ОПА, Ѓорѓе Јовановиќ, Филип Јовановски, Владимир Јанчевски

Организација: Јадро Асоцијација на независната култура
Место: Бул. „Св. Климент Охридски”, бр. 23, Скопје
06.12.2012

(more…)