Select Page

Фотомедиа Скопје 2016 / Photomedia Skopje 2016

Фотомедиа Скопје 2016 / Photomedia Skopje 2016
15. Меѓународна изложба на фотографска уметност / 15. International Exhibition of Photographic Art

Национална галерија на Македонија – Чифте Амам / National Gallery of Macedonia – Chifte Hamam
10 ноември 2016 / November 10, 2016
(more…)

Фотомедиа Скопје 2014 / Photomedia Skopje 2014

Фотомедиа Скопје 2014 / Photomedia Skopje 2014
14. Меѓународна изложба на фотографска уметност / 14. International Exhibition of Photographic Art

Национална галерија на Македонија – Чифте Амам / National Gallery of Macedonia – Chifte Hamam
12 ноември 2014 / November 12, 2014

(more…)

Фотографи(и)

Фотографи(и)
самостојна изложба
Драги Неделчевски

Скопско Лето / Фото сојуз на Македонија
Галерија НЛБ, Скопје
Отворање: 22 јули 2014, 20:30 ч.

 

Фотомедиа Скопје 2012 / Photomedia Skopje 2012

Фотомедиа Скопје 2012 / Photomedia Skopje 2012
13. Меѓународна изложба на уметничка фотографија / 13. International Exhibition of Art Photography

Национална галерија на Македонија – Мала станица / National Gallery of Macedonia – Mala Stanica
8 декември 2012 / December 8, 2012
(more…)

Фотомедиа Скопје 2010 / Photomedia Skopje 2010

Фотомедиа Скопје 2010 / Photomedia Skopje 2010
12. Меѓународна изложба на фотографска уметност / 12. International Exhibition of Photographic Art

Национална галерија на Македонија – Мала станица, Скопје / National Gallery of Macedonia – Mala Stanica, Skopje
13 ноември 2010 / November 13, 2010

(more…)

Фотомедиа Скопје 2008 / Photomedia Skopje 2008

Фотомедиа Скопје 2008 / Photomedia Skopje 2008
11. Меѓународна изложба на уметничка фотографија / 11. International Exhibition of Art Photography

Национална галерија на Македонија – Мала станица, Скопје / National Gallery of Macedonia – Mala Stanica, Skopje
13 ноември 2008 / November 13, 2008

(more…)

Фотомедиа Скопје 2004 / Photomedia Skopje 2004

Фотомедиа Скопје 2004 / Photomedia Skopje 2004
10. Меѓународна изложба на фотографска уметност / 10. International Exhibition of Photographic Art

Галерија Чифте амам, Скопје / Gallery Chifte Hamam, Skopje

12 ноември 2004 / November 12, 2004

(more…)

Книга над кориците

Книга над кориците
Публикација во рамките на проектот „Кино Напредок 3 – Трилогија Провинција 2“ (со Томе Аџиевски)
Автор: Станко Павлески
Издавач: „Кино Напредок 3“ – Станко Павлески и Томе Аџиевски, Скопје
2004
(more…)

Куманово 2003

Куманово 2003
18та изложба на уметничка фотографија
Организација: ФКК „Козјак“, Куманово и Фото-сојуз на Македонија

Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово

21 ноември – 3 декември 2003

(more…)