Select Page

Жените и фотографијата 2018

Жените и фотографијата 2018
Групна изложба

Организација: Фото клуб „Куманово“

Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
08.03.2018

(more…)

Жените и фотографијата 2017

Жените и фотографијата 2017
Групна изложба

Организација: Фото клуб „Куманово“

Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
03 – 17.03.2017

(more…)

Жените и фотографијата 2016

Жените и фотографијата 2016
Групна изложба

Организација: Фото клуб „Куманово“

Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
04 – 16.03.2016

(more…)

Жените и фотографијата 2015

Жените и фотографијата 2015
Групна изложба

Организација: Фото клуб „Куманово“

Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
12.03.2015

(more…)

Жените и фотографијата 2014

Жените и фотографијата 2014
Групна изложба

Организација: Фото клуб „Куманово“

Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
06 – 20.03.2014

(more…)