Select Page

Денови на македонската фотографија

Денови на македонската фотографија
Групна изложба

Организација: Фото сојуз на Македонија; ФКК „Струмица“

Дом на културата „Благој Јанков Мучето“, Струмица
10 октомври 1997

(more…)