Select Page

18 Maj – Meѓународен ден на музеите

18 Maj – Meѓународен ден на музеите
Симпозиум / Средба на музејските работници

 

ИКОМ – Македонски национален комитет

 

Осоговски манастир, Крива Паланка
16 – 17.05.2003

(more…)

Значењето и улогата на образовната и културно-педагошката дејност на Музејот на современата уметност „Скопје“ од Скопје

Значењето и улогата на образовната и културно-педагошката дејност на Музејот на современата уметност „Скопје“ од Скопје
Напис

Автор: Драгољуб Богоевиќ

 

Објавен во Ликовна уметност бр.7 (стр.79-82), Скопје

1980

(more…)

Храм на светската уметност

Храм на светската уметност
Напис
Автор: не е наведен: цитати: Раул – Жан Мулен, Блаже Конески, Ги Велен, Клод Ривиер, Кенет Куц Смит, Греис Глук, Борис Петковски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
08.11.1972

(more…)