Select Page

Вин Вин (2.2020)

Вин Вин
ТВ емисија (разговор во студио со Филип Фидановски, Виолета Качакова и Петар Андоновски)
Автор: Оливера Трајковска;
ТВ Телма
Објавено онлајн: 20.02.2020
(more…)

Скулптура објект: Колекцијата на Музејот на современата уметност – Скопје / Sculpture Object: The Museum of Contemporary Art Skopje Collection

Скулптура објект: Колекцијата на Музејот на современата уметност – Скопје / Sculpture Object: The Museum of Contemporary Art Skopje Collection
Публикација / Publication

Одговорен кустос и текст: Благоја Варошанец / Curator in charge and text: Blagoja Varoshanec

Издавач: НУ Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: NI Museum of Contemporary Art, Skopje
2020
(more…)

Уметноста не смее да молчи

Уметноста не смее да молчи
Напис
Автор: Ирмa Башеска Ристоска; изјави: Александра Зиновска Вилиќ, Моника Мотеска

Објавен во Нова Македонија, Скопје
26.04.2019

(more…)

Националната галерија пред 70 години имала 34.000 посетители – Првите документи за основањето изложени во Даут пашиниот амам за јубилејот

Националната галерија пред 70 години имала 34.000 посетители – првите документи за основањето изложени во Даут-пашин амам за јубилејот
Напис
Автор: Б. Нестороска; изјави: Славица Алексоска
Објавен на Сакам да кажам, Скопје
05.12.2018
(more…)

Поместени граници

Поместени граници
Групна изложба

Организација: Друштво на ликовни уметници на Македонија

МКЦ, Скопје
Јуни, 2018

(more…)

Поместени Граници

Поместени Граници
Групна изложба

Организација: Друштво на ликовни уметници на Македонија

Галерија „КО-РА“, Дом на култура „Кочо Рацин“, Скопје
24.11 – 05.12.2017

(more…)

Фемининологија / Femininology

Феминологија / Femininology
Групна изложба / Group exhibition

Галерија „КО-РА“, Дом на културата „Кочо Рацин“, Скопје / Ko-Ra Gallery, The House of Culture “Kocho Racin”, Skopje
09-19.11.2017

(more…)