Select Page

Момчило Петровски – Момо

Момчило Петровски – Момо
Самостојна изложба

Текст: Тодорка Андова

 

Дом на културата – Уметничка галерија, Струмица (24 – 28 март 1990);
Ликовен салон, Титов Велес (29 март – 12 април 1990);
Уметничка галерија, Куманово (20 април – 4 мај 1990)

(more…)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (јануари 1978-септември 1979)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (јануари 1978 – септември 1979)
Хронологија

Автор: Захаринка Алексоска

 

Објавен во Ликовна уметност бр.6 (стр.47-61), Скопје
1979

(more…)