Select Page

Неподнослива празнина / Unbearable Emptiness

Неподнослива празнина / Unbearable Emptiness
Самостојна изложба / Solo exhibition
Дијана Томиќ Радевска / Dijana Tomik Radevska
Текст: Маја Бојаџиевска / Text: Маја Bojadjievska

Музеј на град Скопје / Museum of the City of Skopje
01. – 15.10.2021
(more…)

Гледај тука сум без простор / See Me Moving Placeless

Гледај тука сум без простор / See Me Moving Placeless
Изложба на дела од колекцијата на Телеком / Works from the art collection Telekom
Кураторки и текст: Мира Гаќина, Јованка Попова / Curators and text: Mira Gacina, Jovanka Popova
Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
29.09. – 21.11.2021
(more…)

Уметноста на досадата и Бегство / The Art of Boredom and Escape / Arti I mërzisë; Arratisja

Уметноста на досадата и Бегство: Две изложби во Резиденцијата на ЕУ во Скопје / The Art of Boredom and Escape: Two exhibitions at the EU Residence in Skojpe / Arti I mërzisë; Arratisja: Dy ekspozita në Rezidencën e BE – së në Shkup
Публикација / Publication / Publikimi
Текстови: Дијана Томиќ Радевска, Ана Мартиноска, Тамара Буштре / Texts: Dijana Tomikj Radevska, Ana Martinoska, Tamara Bushtre / Tekste: Dijana Tomiq Radevska, Ana Martinovska, Tamara Bushtre
Издавач: Акантус, Скопје / Publisher: Akanthus, Skopje / Botues: Akantus, Shkup
2021
(more…)

Париски сигнатури 2 / Signatures de Paris 2

Париски сигнатури 2 / Signatures de Paris 2
Групна изложба / Exposition collective

 

Текст: Дијана Томиќ Радевска / Texte: Dijana Tomikj Radevska

 

Галерија „Акантус“, Скопје / Galerie Acanthus, Skopje
Март – април 2020 / Mars – avril 2020

(more…)

На работ / On the Edge

На работ / On the Edge
Изложба / Еxhibition

Ана Трајковска, Илија Прокопиев, Доротеј Нешовски, Ива Трајковска / Ana Trajkovska, Ilija Prokopiev, Dorotej Nesovski, Iva Stankovska
Куратор: Дијана Томиќ Радевска / Curator: Dijana Tomic Radevska

Галерија Акантус, Скопје / Acanthus Gallery, Skopje
14.02 – 10.03.2020

 

(more…)

45 Години ДЛУБ

45 Години ДЛУБ
Групна изложба

Текст: Владо Ѓорески

Галерија Магаза, Битола
Отворање: 25.07.2019

 

(more…)

Уметноста не смее да молчи

Уметноста не смее да молчи
Напис
Автор: Ирмa Башеска Ристоска; изјави: Александра Зиновска Вилиќ, Моника Мотеска

Објавен во Нова Македонија, Скопје
26.04.2019

(more…)

Koleksioni Francez nga Muzeu i Artit Bashkëkohor në Shkup / French Collection from the Museum of Contemporary Art in Skopje / La Collection française du Musée d’art contemporain de Skopje

Koleksioni Francez nga Muzeu i Artit Bashkëkohor në Shkup / French Collection from the Museum of Contemporary Art in Skopje / La Collection française du Musée d’art contemporain de Skopje
Ekspozita kolektive / Group exhibition / Exposition collective

 

Galeria Kombëtare e Kosovës / National Gallery of Kosovo / La Galerie Nationale du Kosovo
25.03 – 14.04.2019

(more…)

Формите на градот

Формите на градот
Самостојна изложба
Марко Вујисиќ

Текст: Дијана Томиќ Радевска

 

Галерија Акантус, Скопје
01 – 20.02.2019

(more…)