Select Page

Со Акто фестивалот ги окупираме јавните простори и испраќаме порака против национализмот

Со Акто фестивалот ги окупираме јавните простори и испраќаме порака против национализмот
ТВ интервју со Филип Јовановски
Автор: Александра Бубевска
Слободна ТВ, Скопје
02.07.2020
(more…)

Париски сигнатури 2 / Signatures de Paris 2

Париски сигнатури 2 / Signatures de Paris 2
Групна изложба / Exposition collective

 

Текст: Дијана Томиќ Радевска / Texte: Dijana Tomikj Radevska

 

Галерија „Акантус“, Скопје / Galerie Acanthus, Skopje
Март – април 2020 / Mars – avril 2020

(more…)

На работ / On the Edge

На работ / On the Edge
Изложба / Еxhibition

Ана Трајковска, Илија Прокопиев, Доротеј Нешовски, Ива Трајковска / Ana Trajkovska, Ilija Prokopiev, Dorotej Nesovski, Iva Stankovska
Куратор: Дијана Томиќ Радевска / Curator: Dijana Tomic Radevska

Галерија Акантус, Скопје / Acanthus Gallery, Skopje
14.02 – 10.03.2020

 

(more…)

Џељош Џокај / Xhelosh Xhokaj / Dzeljos Dzokaj

Џељош Џокај / Xhelosh Xhokaj / Dzeljos Dzokaj
Самостојна изложба / Expozitë personale / Solo exhibition
Tекст: Ана Франговска / Tekst / Text: Ana Frangovska

НУ НГМ – Мала станица, Скопје / IK GKM – Mala Stanica, Shkup / NI NGM – Mala Stanica, Skopje
Декември 2019 / Dhjetor 2019 / December 2019

(more…)

Not Your Toy

Not Your Toy
Групна изложба

Куратор и автор на проектот: Ангела Витановска

Дом на културата „Кочо Рацин“, Скопје
17.12.2019 – 17.01.2020

 

(more…)

Panta rhei

Panta rhei
Самостојна изложба

Бојан Ковски
Текст: Дијана Томиќ Радевска

 

Галерија Акантус, Скопје
14.11 –  07.12.2019

(more…)

45 Години ДЛУБ

45 Години ДЛУБ
Групна изложба

Текст: Владо Ѓорески

Галерија Магаза, Битола
Отворање: 25.07.2019

 

(more…)