Select Page

Самоуки 2018

Самоуки 2018
Групна изложба

 

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
14 јуни 2018

(more…)

Петар Мазев, 90 години од раѓање / Petar Mazev, 90 Years Since Birth

Петар Мазев, 90 години од раѓање / Petar Mazev, 90 Years Since Birth
Ретроспективна изложба и монографија / Retrospective exhibition and monograph
Организација на изложбата: Маја Неделкоска Брзанова, Татјана Бундалевска / Organization of the exhibition: Маја Nedelkoska Brzanova, Tatjana Bundalevska

Национална галерија на Македонија – Даут пашин амам, Скопје / National Gallery of Macedonia – Daut Pasha Hamam, Skopje
Отворање / Opening: 02.11.2017

(more…)

50 години МАНУ / 50 years MASA

50 години МАНУ / 50 years MASA
Ликовна изложба на членовите на МАНУ / Art exhibition of the members of MASA

Ликовен салон на МАНУ, Скопје / MASA Art Gallery, Skopje
Октомври 2017 / October 2017
(more…)

Љубов / Love

Љубов / Love
Самостојна изложба / Solo exhibition
Лиле Корубин / Lile Korubin

Уметничка галерија, Куманово / Art Gallery, Kumanovo
03.04.2015

 

 

(more…)

Изложба на шест македонски сликари

Изложба на шест македонски сликари
групна изложба
Васко Ташковски, Коле Манев, Владо Георгиевски, Газанфер Бајрам, Симон Шемов и Глигор Чемерски

Мултимедијален центар „Матица ексклузив“ – Скопје
7 ноември – 5 декември 2013
Отворање: 7 ноември 2013, 12:00 ч.

Донации, аквизиции 2000 – 2011 / Donations, acquisitions 2000 – 2011

Донации, аквизиции 2000 – 2011 / Donations, acquisitions 2000 – 2011
Групна изложба (презентација на донираните и откупените дела во првата деценија на 21 век) / Group exhibition (a presentation of works of art that were donated and acquired in the first decade of the 21st century)

МСУ, Скопје / MoCA, Skopje
Јануари 2012 / January 2012
(more…)