Select Page

Уметноста не смее да молчи

Уметноста не смее да молчи
Напис
Автор: Ирмa Башеска Ристоска; изјави: Александра Зиновска Вилиќ, Моника Мотеска

Објавен во Нова Македонија, Скопје
26.04.2019

(more…)

ПАТЕМ 2017 / ByTheWay 2017

ПАТЕМ 2017 / ByTheWay 2017
Групна изложба и публикација / Group exhibition and publication
Автори на проектот: Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески и Станко Павлески / Authors of the project: Vesna Dunimagloska, Gjorgi Krsteski and Stanko Pavleski

Галерија ФЛУ, Скопје / FLU Gallery, Skopje
21-27.12.2018
(more…)

„Eпилог (форма на расправа)“

„Eпилог (форма на расправа)“
Осврт кон изложбата „Eпилог (форма на расправа)“ на Христина Иваноска и Јане Чаловски, МСУ Скопје, 2018
Автор: Натали Рајчиновска Павлеска

Објавен во Нова Македонија, Скопје
05.12.2018

(more…)

ПАТЕМ 2018 – Бдеење две лица

ПАТЕМ 2018 – Бдеење две лица
Колонија / колективен проект
ПАТЕМ друштво: Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески, Станко Павлески; текст: Герил Брутски

Демир Хисар
18.08.2018
(more…)