Select Page

Toward a Concrete Utopia Architecture in Yugoslavia 1948–1980

Toward a Concrete Utopia Architecture in Yugoslavia 1948–1980
Exhibition and publication

>>> Janko Konstantinovski, Georgi Konstantinovski, Mimoza Nestorova Tomic, Kiril Muratovski, Krsto Todorovski, Iskra Grabuloska, Jordan Grabul, Marko Mushic

Museum of Modern Art (MoMA), New York
15.07.2018 – 13.01.2019

(more…)

Бетонска утопија

Бетонска утопија
Напис
Автор: Весна Дамчевска

Објавен во Нова Македонија, Скопје
24.01.2018
(more…)

Ралев: Во Скопје се случи архитектонски погром на најзначајниот период на македонската архитектура

Ралев: Во Скопје се случи архитектонски погром на најзначајниот период на македонската архитектура
Интервју со Мишко Ралев
Автор: не е наведен

Објавено на marili.com.mk
05.01.2018

(more…)