Select Page

Трајко Тошевски

Трајко Тошевски

Самостојна изложба

НУ Музеј, Куманово

Датум – непознат (во периодот од 1999 до 2003)

(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Си Ју Си Ми / See You See Me

Си Ју Си Ми / See You See Me

Партиципативен проект, самостојна изложба и публикација (1998-2001) / Participatory project, solo exhibition and publication (1998-2001)

Роберт Јанкулоски / Robert Jankuloski

Самостојна изложба: CIX галерија, Центар за современи уметности, Скопје / Solo exhibition: CIX gallery, Contemporary Art Center, Skopje

Отворање / Opening: 27.10.1998

(more…)

Големото стакло бр. 12-13 / The Large Glass N° 12-13

Големото стакло бр. 12-13 / The Large Glass N° 12-13
Списание за визуелни уметности / Art Magazine

Главен и одговорен уредник: Соња Абаџиева / Editor: Sonja Abadjieva

 

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje
2000 – 2001

(more…)

Владини пакетчиња за дисидентите

Владини пакетчиња за дисидентите
Напис

Автор: М. Петревска; изјави: Ганка Самоиловска Цветанова, Зоран Петровски, Емил Алексиев, Димитар Станковски

Објавено во Македонија денес, Скопје
28.12.2000
(more…)

Исценирање на автентичноста / Inszenieurung der Authentizität

Исценирање на автентичноста / Inszenieurung der Authentizität

Самостојна изложба / Einzelausstellung

Елфи Фрелих / Elfi Frölich

Текст: Уте Ескилдсен / Text: Ute Eskildsen

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum fur zeitgenossische kunst, Skopje

22.12.2000 – 22.01.2001

(more…)